مقالات و منابع
عنوان مقاله
منبع / پدید آورنده
مطالعه
آشنایی با ‌مدیریت زمان به روش انسان های موفق
نشرستان
هفت قدم تا داشتن شخصيت مثبت و موثر
نشرستان
آشنایی با نكته هايي از ناپلئون هیل درباره هدف و هدف گذاري
نشرستان
تولید کننده انواع نرم افزارهای فنی، مهندسی و کاربردی برای
تمامی مشاغل و نیازهای مشتری.
فعالیت این مجموعه از زمستان 1387 آغاز گردید و در ابتدا به
تولید نرم افزارهای مالی و حسابداری پرداخته و سپس در مسیر
تداوم فعالیتها، مبادرت به طراحی و پیاده سازی نرم افزارهای تحت
وب، موبایل و نیز طراحی سایت نموده است.